Isnin, 28 November 2011

Contoh-contoh cara pengajaran untuk menarik minat pelajar

Contoh-contoh permainan bahasa

Radio Ajaib

Objektif: Melatih pelajar mendengar dan mengenalpasti.
Bahan: Rakaman suara binatang, fenomena alam, perbualan dan lain-lain.

Cara bermain: Berkumpulan

Langkah:

1. Pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
2. Anda kemudiannya memperdengarkan bunyi dari rakaman anda. (persediaan yang rapi 
    diperlukan).
3. Anda meminta kumpulan tertentu menjawab / meneka secara bergilir.
4. Kumpulan yang berjaya meneka bunyi yang gagal diteka kumpulan lawan akan mendapat 
    markah bonus.

Nota:
�� Anda boleh mempelbagaikan rakaman. Susunan rakaman mestilah daripada mudah
kepada sukar seperti daripada bunyi suara binatang kemudian fenomena alam, suasana sekolah dan diakhiri dengan perbualan.


Membentuk Perkataan

Objektif: Supaya pelajar mahir membentuk perkataan daripada huruf-huruf yang diberi.
Bahan: Kad yang mengandungi huruf tertentu.

Cara bermain: Berkumpulan

Langkah:
1. Setiap kumpulan pelajar diberi senarai perkataan yang tidak betul susunan ejaannya.
2.Mereka dikehendaki menyusun huruf-huruf yang diberi supaya membentuk perkataan 
   yang betul ejaannya.
3. Peruntukan masa tertentu untuk setiap soalan yang diberi.


Nota:
�� Cara yang sama juga boleh digunakan untuk permainan membentuk ayat. Dalam
permainan ini anda perlu menyediakan kad-kad yang mengandungi perkataan untuk
disusun membentuk ayat yang betul.
�� Untuk meningkatkan tahap pencapaian pelajar, anda boleh memperuntukkan masa
yang singkat dalam satu-satu soalan. Keadaan ini juga boleh menambahkan lagi
tarikan dan keseronokan pelajar.


Permainan Teka Lukisan/Lakaran

Objektif : Melatih pelajar-pelajar berfikir dan berimaginasi dengan baik
Bahan: Kertas dan Pensel

Cara bermain: Kelas/Berkumpulan

Langkah:
1. Pelajar duduk ditempat atau di dalam kumpulan masing-masing.
2. Anda akan melukis sesuatu objek sambil meminta pelajar anda meneka apakah objek yang 
    sedang anda lukis. Pertanyaan anda perlu dilakukan berdasarkan peringkat lukisan atau 
    lakaran.
3. Kumpulan yang paling banyak dapat meneka dengan tepat dikira pemenang.
4. Aktiviti melukis ini pula diikuti oleh wakil kumpulan masing-masing manakala kumpulan 
    lawan membuat tekaan.

Permainan Telefon Rosak

Objektif: Membolehkan pelajar menghafal beberapa ungkapan tertentu dan menyampaikannya kepada rakan dengan tepat.
Bahan: Kad yang mengandungi ayat tertentu.

Cara bermain: Berkumpulan.

Langkah:

1. Para pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan mempunyai
    bilangan ahli yang sama.
2. Anda perlu menerangkan apakah langkah-langkah yang perlu diikuti oleh setiap kumpulan.
3. Ketua kumpulan diberikan sekeping kad yang mengandungi nota atau ayat yang perlu 
    diingati.
4. Ketua kumpulan tersebut
5. Ketua kumpulan perlu membisikkan ayat yang telah diingatinya itu kepada orang kedua 
    dan orang kedua pula membisikkan kepada orang ketiga dan seterusnya kepada orang 
    terakhir.
6. Pelajar terakhir akan menyampaikan maklumat yang didengari melalui bisikan tersebut.
7. Laporan maklumat kumpulan yang tepat akan dianggap pemenang.

Permainan Kotak Beracun

Objektif: Melatih keberanian pelajar dalam menyebut atau menjawab soalan.
Bahan: Kotak, radio (sumber muzik), lipatan kertas yang mengandungi soalan.

Cara bermain: Kumpulan/Kelas.

Langkah:

1. Permainan ini boleh melibatkan semua pelajar dalam satu kumpulan.
2. Apabila muzik dimainkan, kotak mula diedarkan. Pelajar akan meyerahkan kotak tersebut 
    kepada rakan sebelahnya dan begirulah seterusnya.
3. Apabila muzik dihentikan, pelajar yang terakhir yang memegang kotak itu akan didenda.
4. Pelajar yang didenda, perlu membuka kotak itu dan mengambil lipatan kertas yang
     mengandungi soalan (denda), pelajar dikehendaki membaca denda itu dengan kuat.
5. Pelajar yang didenda akan melakonkan / menjawab soalan.
6. Muzik dimulakan semula dan kotak diedarkan semula.
7. Seperti pusingan pertama, apabila mizik diberhentikan, pelajar terakhir yang memegang
    kotak itu akan dikenakan denda mengikut arahan yang terdapat pada lipatan kertas yang    
    terdapat di dalam kotak tersebut.

Permainan Fikir dan Nyatakan

Objektif: Memberi ruang kepada pelajar untuk berfikir
Bahan: Pen (marker/kapur), papan tulis, beberapa perkataan.

Cara bermain: Kumpulan

Langkah:

1. Pelajar-pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan yang 
    dibahagikan perlu mempunyai bilangan ahli yang sama.
2. Anda perlu membuat garisan pada papan hitam mengikut bilangan huruf yang hendak 
    diteka.       Contoh:- ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   
    (����������������) 
3. Selepas itu, pelajar-pelajar perlu meneka huruf-huruf yang bersesuaian yang perlu diisi 
    pada ruang kosong tersebut. Kumpulan yang silap meneka akan dikenakan hukuman
    dimana guru akan melukis orang lidi satu persatu bermula dengan kepala, diikuti badan,  
    tangan, dan akhir sekali kaki bagi setiap kesalahan teka yang mereka lakukan.
4. Kumpulan yang pertama melengkapkan gambarajah orang lidi tersebut dikira tewas.

Nota:
�� Anda boleh menjalankan permainan ini secara berpusingan mengikut peruntukan masa yang dihadkan.


Permainan Teka Lakonan

Objektif: Melatih pelajar-pelajar berfikir dan berimiginasi dengan baik
Bahan: Kertas arahan (sampul)

Cara bermain: Kelas/berkumpulan

Langkah:

1. Pelajar duduk di tempat masing-masing.
2. Anda perlu membuat satu lakonan.
3. Pelajar diminta meneka apa yang dilakonkan oleh anda.
4. Kemudian anda perlu memilih seorang pelajar membuat lakonan berdasarkan arahan 
    dalam sampul yang dipilih.
5. Pelajar lain diminta meneka lakonan tersebut.
6. Seterusnya anda boleh melakukannya berdasarkan perlawanan kumpulan.Kumpulan 
    lawan akan meneka lakonan wakil kumpulan lain.
7. Penilaian dilakukan berdasarkan ketepatan meneka.3 comments:

Tahniah....
mohon perkongsian....
Terima kasih

Tahniah....
mohon perkongsian.....terima kasih

Mohon share ye sis.terima kasih

Catat Ulasan

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More